2021. március 10.

Képzési programjaink közül a „Williams ÉletKészségek Stresszkezelő és kommunikációs készségfejlesztő program” 2021. március 9-én sikeres szakértői előminősítésen esett át.

A képzés célja az egyszerű, a mindennapi életben alkalmazható készségek elsajátítása a stressz terhelés csökkentése, a közösségi és magánéleti konfliktusok sikeres kezelése, az egészség megőrzése érdekében.

A program komplex módon fejleszti a pszichoszociális készségeket, a résztvevő a képzés elvégzésével képessé válik azonosítani a stresszforrásokat, a stressz okozta tüneteket, felismerni a kiégési folyamat tüneteit önmagán és a környezetében élőkön egyaránt.

A képzés maximális csoportlétszáma 15 fő, a képzési idő 16 óra.

A képzést egyaránt ajánljuk magánszemélyeknek, iskolai, munkahelyi és egyéb közösségeknek.


 

2021. február 23.

Egyesületünk 2021. januártól bekerült a felnőttképző intézmények nyilvántartásába, amelynek alapján bejelentés és engedélyköteles képzéseket egyaránt végezhetünk!

Nyilvántartási szám: B/2021/000070

Nyilvántartásba vétel ideje: 2021.01.06.

Engedélyszám: E/2021/000037

Engedélyezve: 2021.02.23.


 

2020. 09.09.

Beszámoló 2019


 

2019. 04. 29. Az Egyesület évi rendes közgyűlésének időpontja: 2019. május 29. 10 óra. Helyszín: 1149 Budapest, Angol u 34.

Közgyűlési meghívó      Beszámoló 2018 I.     Beszámoló 2018 II.       Meghatalmazás szavazáshoz


 

2019. január 2.

Egyesületünk a „Kábítószer-prevenciós programok támogatása 2018.” címmel kiírt nyílt pályázaton Életkészségekkel a függőségek ellen”  (KAB-ME-18-KMR-A/B-26163) címmel támogatást nyert.

A projekt során együttműködő partnereink: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma, valamint az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola. A kábítószer-prevenciós programjainkat a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmailag támogatja. A támogatói szerződés megkötésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal várhatóan 2019. január 31-ig kerül sor.

 

„A diszfunkcionális családtól az önmagával törődő emberig” címmel benyújtott pályázatunk (KAB-ME-18-KMR-C-26156) forráshiány miatt sajnos elutasításra került.


 

2018. június végéig sikeresen lezárultak a pályázati támogatással megvalósított drog-prevenciós programjaink.

„Életkészségekkel a függőségek ellen” címmel iskolai színtéren DIÁK WÉK tréningeket valósítottunk meg az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 9. és 10. osztályos tanulóinak részvételével. A programokon mintegy 70 fő diák vett részt, a tréningeknek keretet adó, érzékenyítő céllal megrendezett szakmai nyitó és záró fórumokon (OPEN SPACE) további 35-40 fő tanár kapcsolódott be a programokba. Az iskola vezetése elégedett volt az eredményekkel és a jövőben is szívesen adna helyet hasonló rendezvényeknek. A kitöltött értékelő kérdőívek alapján a drog prevenció szempontjából védőfaktort jelentő készségeket a tanulók mintegy kétharmada sikeresen elsajátította és a mindennapokban alkalmazni is fogja.

Az „Életkrízisből kovácsolt esély” címen hasonló céllal lebonyolított prevenciós programjainknak az EMMI Budapesti Javítóintézet és a Rákospalotai Javítóintézet adott otthont, immár második alkalommal. Ezen a színtéren az egyik célcsoport a javítóintézeti fiatal lányok és fiúk voltak, akik számára több, egymásra épülő és egymást kiegészítő tréningek során nyújtottak a trénerek és a facilitátorok alternatívákat helyzetük javítására, a társadalomba való könnyebb beilleszkedésre kompetencia, - kommunikáció -és kreativitás fejlesztéssel, pályaorientációval. A másik célcsoportot a javítóintézeti nevelők alkották, részükre érzékenyítő, kiégést megelőző, stresszkezelő és konfliktusmegoldó tréningek kerültek lebonyolításra. Szakembereink és az intézmények belső szakembereinek együttműködésével lezajlott programok civil és intézményi oldalról egyaránt kölcsönös megelégedettséggel zárultak.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámolók határidő előtt benyújtásra kerültek.


 

2018 május 17. Az EMMI Budapesti Javítóintézet pályázatot nyújtott be a BM-18 jelű, „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” c. nyílt pályázatra. Egyesületünk a 15 program (tréningek, műhelymunkák, konferenciák, csoportmegbeszélések) lebonyolításából, szakértői vezetéséből jelentős részt vállalt együttműködő partnerként. A pályázatok várhatóan 60 napon belül kerülnek elbírálásra.


 

2018. április 27. A „Kábítószer-prevenciós programok támogatása 2018.” c. nyílt pályázatra egyesületünk két támogatási kérelmet nyújtott be: „Életkészségekkel a függőségek ellen” (KAB-ME-18-KMR-A/B-26163) iskolai színtéren megvalósuló prevenciós programokra, valamint  „A diszfunkcionális családtól az önmagával törődő emberig” (KAB-ME-18-KMR-C-26156) nem iskolai színtéren megvalósuló prevenciós programokra. A támogatás kérelmek elbírálására 2018. június végéig kerül sor.

A 2017-ben támogatást nyert hasonló programjaink lebonyolítása a vége felé közeledik, az eddigi visszajelzések szerint a célcsoportok résztvevői és együttműködő partnereink is elégedettek az eddigi eredményekkel.


 

2018. február 13. Sikeresen lezajlott az „Életkészségekkel a függőségek ellen” kábítószer-prevenciós program nyitó szakmai napja az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában. A szakmai napon a programot befogadó iskola képviselői, a Zuglói KEF vezetője, Sokacz Anikó, egyesületünk elnöke, a programvezető facilitátorok és meghívott prevenciós szakértők vettek részt.


 

2018. február 1. Mindkét pályázati kiírás tekintetében elindultak a kábítószer-prevenciós programok.


 

2017. 12. 15. Az Egyesület a „Kábítószer-prevenciós programok támogatása 2017.” címmel kiírt nyílt pályázaton Életkészségekkel a függőségek ellen” (KAB-ME-17-KMR-A/B-25876), valamint  „Életkrízisből kovácsolt esély”  (KAB-ME-17-KMR-C-25841)  címmel támogatást nyert. Együttműködő partnerek:  Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, EMMI Budapesti Javítóintézete, Rákospalotai Javítóintézet. A kábítószer-prevenciós programjainkat a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmailag támogatja. 


 

2017.06.20. Az Egyesület sikeresen lezárta a „Kábítószer-prevenciós programok támogatása 2016.” címmel kiírt pályázati felhívásra benyújtott  „Szenvedélyed más legyen! Kommunikáció- élmény-kreativitás” című programját.   Szakmai beszámoló  Fotók


 

civil2k2017.06.08. Egyesületünk bemutatkozott a zuglói Civil Fórumon  civil3


 

 2017. 06.05. Elkészült  az egyesületet bemutató letölthető anyagunk. Bemutató


 

2017.05.31 „Biztonságosan, felkészülten, egészségesen” címmel pályázatot adtunk be a Bűnmegelőzés tárgyú kiírásra, 7 EPE tag és programjai részvételével


 

2017.05.23. Május 23-án lezajlott az EPE éves rendes közgyűlése. A Képviselő Testület új tagja B. Földi Katalin, és az Egyesület is két új taggal gazdagodott.    Beszámoló      Közgyűlési jegyzőkönyv


 

2017. 02 13. Skype-konferencia az oktatási lehetőségeinkről. Összesítettük a tagok által kidolgozott témákat, megvitattuk a szinergiákat.


 

2017. 01. 31.  EPE szakmai nap a közeljövőben kiírásra kerülő pályázatokról, az egyes tagok részvételéről, a lehetséges helyszínekről.


 

2016. 12. 07 Az Egyesület a „Kábítószer-prevenciós programok támogatására” pályázata „Szenvedélyed más legyen! Kommunikáció- élmény-kreativitás” címmel támogatást nyert. Együttműködő partnerek: Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, EMMI Budapesti Javítóintézete, Kábítószer Egyeztetési Fórum, Zugló.


 

2016. 11. 12. Az Egyesület a helyi Egészségügyi Központtal együttműködve elkészítette Kunszentmiklós város egészségtervét.


 

2016. 11. 01. Az EPE tagként csatlakozott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum zuglói szervezetéshez.


 

2016. 06. 06. Az Egyesület sikeresen lezárta a Családbarát Ország 2015 címmel kiírt pályázati felhívásra benyújtott   Generációk ÉletMinőségéért című programját. Záró beszámoló   Fotók (PDF)


 

2016. 05. 30. Az EPE Közgyűlése elfogadta az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Éves beszámoló1   Éves beszámoló2


 

2016. 03. 17. A Fővárosi Törvényszék jogerősen jóváhagyta az Egyesület közhasznúsági fokozatát, és bejegyezte a változásokat. Érvényes alapszabály