Családi közösségek kialakításának és támogatásának programja Kecskemét város és környéke számára A TÁMOP-5.5.1.B-11/2 „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” pályázati program keretében.

A PROGRAM ÉLETREHÍVÓJA:

EgészségPorta Egyesület és a Funiculus Umbilicalis Alapítvány konzorciumi szövetsége

A program megvalósításában közreműködő munkatársak:

Balassi Sára, Bóta Ákos, Csertő-Marton Edit, Csóti Katalin, Dologné Kovács Izabella, Dr. Greminger Márta, Dr. Hanusz Klára, Dr. Pongrácz József, Harmatos Zoltán, Hortobágyi Tibor, Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes, Kuntár Ágnes, Lakó Tóth Edit, Masek Anita, Szabadkai Anna, Szabó Béláné, Szentkirályi Márta, Szilágyi Sándorné, Szöllősi Annamária, Szöllősiné Kosztolányi Ágnes, Varga Terézia, Závori Erika és más meghívott előadók, szakértők

A PROJEKT RÖVID LEÍRÁSA

A tervezett program Kecskemét és Kecskemét környéki családok nehézségeinek megkönnyítéséért minőségi gyermeknevelést segítő- szakmai irányítással- életre hívott közösségeknek, gyermekeknek és fiatal felnőtteknek szóló programokat, foglalkozásokat és rendezvényeket kíván megvalósítani.

Célunk, hogy csökkentsük a gyermekeket nevelő családok nehézségeit, segítsünk gondjaik megoldásában, s a szakmai összefogással segítsük ezeket a közösségeket, hogy például szolgálhassanak és alapját képezzék egy támogató rendszer kialakulásának adott közösségben. Szeretnénk a mai nehéz gazdasági helyzetben lévő családokat képessé tenni problémáik megoldásában, támogatni szeretnénk mind a gyermek(ek), mind a szülő(k) kapcsolatrendszerének és képességeinek fejlesztését. 

Programunkkal szeretnénk csatlakozni és erősíteni az eddigi egészségügyi, oktatási, közművelődési és szociális alapellátási vagy önként szerveződő szakmai közösségek munkáját, kiegészítve azt, hogy tervezett tevékenységeinkkel hosszú távon javíthassuk közösen, együtt gyermekeink jövőjét.

Szeretnénk elérni továbbá, hogy a vidéki és a városi gyermekek lehetőségeinek különbsége megszűnjön.

Fontosnak érezzük, hogy mindehhez a családi életre való felkészüléstől a gyermek felnőtté válásáig olyan különleges formákat keressünk, amely a testi, lelki harmónia kialakulását nagymértékben segíti. Szeretnénk élni a támogatórendszer kiépítése mellett azzal az egymást támogató erővel is, amelyet a közösség biztosít tagjai számára.

Külön hangsúlyt fektetünk a humán értelmiség kis közösségeinek életrehívására, hogy ezzel hozzájáruljunk egy olyan fejlesztési irányvonal támogatásához, ami a jelenleg felnövő gyermekek életszínvonalát növelni tudja. Fontos, hogy egy ilyen közösség mintaértékű szerepet töltsön be, és vonzóvá váljon mások számára is ez az életvezetés, olyannyira, hogy ezt követni kívánják.

A tervezett program nem törekedhet teljességre, de célzottan kíván minden területen kiegészítő szolgáltatásokat, formát találni, melyet szakmai szinten összehangoltan támogatni is kívánunk.

Szakmai programjaink jellegük szerint klubfoglalkozások, csoportos és egyéni tanácsadások, kompetencia és ismeretbővítő tréningek, foglalkozások.
A program futamideje: 2013. január 15 – 2013. december 15

A program négy fejezetben foglalja össze a kínált szolgáltatásokat, melynek részletes ismertetését programfüzetben és a fogjunkossze.meditres.hu honlapon foglaljuk össze.

EGYÜTTMŰKÖDÉSRE FELKÉRT INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK: 

 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,
 • Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága,
 • Katona József Könyvtár,
 • Kecskeméti Ifjúsági Otthon,
 • Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ,
 • Civil szervezetek (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület – Kikelet CSANA Nonprofit Kft.),
 • Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Centrum,
 • Meditres Egészségház,
 • Iskolák (Bolyai János Gimnázium, Kecskeméti Református Gimnázium, Kecskeméti Református Általános Iskola, Katona József Gimnázium, Congregatio Jesu Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma, Piarista Általános Iskola Gimnázium és Diákotthon, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda)
 • Egyéb szervezetek: Ötpötty Játszóház, Aranykapu Gyermekház

PROGRAMOK ISMERTETÉSE:

1. csomag: Gyakorlati személyes tanácsadás, a családi élet, a háztartás és a gyereknevelés témakörében

 • Személyes gyakorlati tanácsadás
 • Családi háztartásgazdálkodás
 • A családi tűzhely, mint generációs kapocs

2. csomag: Családi klubfoglalkozás, fókuszban a családi élet, a szülői feladatok

 • Szülőklub
 • Családi Klub
 • Családi közösség szervező kompetencia fejlesztése

3. csomag: Családi életre felkészülés, párválasztókat, gyermekvállalókat segítő tréningek, csoportos foglakozások

 • Családi életre nevelés
 • Családalapítás, család alakulás támogatása
 • Gyermekvárás, korai kötődés támogatás
 • Családalakulás, korai kötődés egyéni tanácsadás

4. csomag: Harmonikus családi kapcsolatokat, a munka és család összeegyeztetését támogató tréningek

 • Babajelelés tréning
 • „Beszélj úgy, hogy meghallgasson, hallgass úgy, hogy elmondja!”
 • Családbarát munkahelyek programról tájékoztató előadások
 • Williams Életkészség tréning (WÉK)

Kecskemét, 2013. február

Dr. Hanusz Klára
EPE elnök
A projekt szakmai vezetője

icon references

PROGRAMOK

icon join

Csatlakozz!

Go to top