A PROGRAM ÉLETREHÍVÓJA:

EgészségPorta Egyesület, A Napklub és a Selye Magatartástdumányi Társaság  konzorciumi szövetsége


A program kialakításában és a megvalósításában közreműködő munkatársak:

Dr. Hanusz Klára, Dr. Bazsika Erzsébet, Dr. Németh Mária, Susánszky Éva, Horváth Judit, Varga Terézia, Bóta Ákos és más meghívott előadók, szakértők

 

Rövid programismertető

Projektünk központi helyszíne Budapest nyolcadik kerülete, Józsefváros, elsősorban a kerület középső része, Magdolna negyed és szomszédsága. Célcsoportja a kerület lakossága, különös tekintettel a fiatal családokra. A projekt megvalósításában három, különböző területen működő szakmai szervezet az Egészségporta Egyesület, a Nap Klub Alapítvány, és a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság vesz részt. A pályázat megvalósulását a VIII. kerületi Önkormányzat is támogatja.  Célunk, hogy az alábbiakban bemutatott komplex szolgáltatások segítségével javítsuk a kerület lakóinak életminőségét, fejlesszük azokat az életkészségeket, amelyek a békés családi élet megteremtéséhez szükségesek, erősítsük a lakóközösségeket, és növeljük a társadalmi érvényesülés esélyeit.
A Projekt megvalósítását a TÁMOP-5.5.1.B-11/1-2012-0021 sz. pályázata biztosítja.


Programunk:
Gyakorlati személyes tanácsadás, a családi élet, a háztartás és a gyereknevelés, valamint a munkaerőpiacra való visszatérés témakörében

Személyes tanácsadás és klubfoglalkozások keretében nyújtunk lehetőséget információ cserére a családi élettel, gyerekneveléssel összefüggő kérdésekben, a szociális védőháló nyújtotta lehetőségek megfelelő felhasználásában (támogatások, juttatások), hozzáférésében, valamint a munkaerőpiacra visszatérni kívánó szülők számára.
Ez a programcsomag a család egészének és az egyes korcsoportoknak is (pl. kamaszklub, baba-mama klub) lehetőséget nyújt az együttlétre, a szabadidő tartalmas eltöltésére, szabadidős szokások kialakítására. Minden foglalkozáson szakemberek segítik az adott csoportban felmerülő kérdések, problémák megoldását, legyen az a szülői szereppel, gyermekneveléssel vagy hatékony kommunikációval kapcsolatos.
Továbbá célunk az is, hogy ezek a közösségek hosszútávon fennmaradjanak, és önsegítő formában működjenek tovább.


Családi klubfoglalkozások, fókuszban a családi élet, szülői feladatok

A klubfoglalkozások egy része a családok/ szülők és gyerekek/ közös részvételével megvalósuló program, amely a minőségi szabadidő eltöltést, a közös élmények szerzését, a szülő –gyerek kapcsolat erősödését, a gyermek fejlődését segítő játékok megismerését, az informális családi kapcsolati hálózatok erősítését szolgálja.
Ebben a programban kaptak helyet a Szülő-Kép-Más-Kép- szülőklub, családi klub, kamasz klub és a klubfoglalkozások hatására létrejövő családi közösségek szervezését, fenntartását támogatni kész önkéntesek felkészítése, képzése a multiplikátor képzés.


Felkészülés a családi életre párválasztókat, gyermekvállalókat segítő tréningek, csoportos foglakozások

A családalapítás egy hosszú folyamat, amely a párválasztással indul, majd a családtervezéssel, a szülői szerepre való felkészüléssel, a gyermek(ek) érkezésével folytatódik. Ebben a folyamatban segítjük a fiatalokat különböző foglalkozásokkal, tanácsadással.  Célunk az új, közös élet kialakításának segítése praktikus ismeretekkel, készségekkel, a várható tipikus élethelyzetek tudatosításával, probléma és konfliktus megoldási módok megismertetésével.
Valamennyi téma egy-egy előadássorozat keretében kerül bemutatásra, melyekhez tanácsadás kapcsolódik.


Harmonikus családi kapcsolatokat, a munka és család összeegyeztetését támogató tréningek

Harmadik alprogramunkban különböző korcsoportokra, élethelyzetekre koncentráló, életkori sajátosságokat figyelembe vevő tréningeket kínálunk. Ezeket a heti rendszerességgel ismétlődő foglalkozásokat kidolgozott tematika alapján szakemberek vezetik. A foglalkozások célja: készség fejlesztés, problémamegoldás, konkrét esetek feldolgozása, pl. a különböző női szerepek megélése (anyaság és karrier) vagy a generációk közötti kommunikációs zavar leküzdése kapcsán.
Ebben a csomagban is a csoportos foglalkozásokra, a közösségek formáló erejére, helyezzük a hangsúlyt, ahol az egyéni és közös tapasztalatok is egyaránt helyet kapnak.

 

Felkért együttműködő partnerek:


Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat,
JESZ,
Kerületi iskolák,
Családsegítő Szolgálat,
Civil szervezetek,
Egyéb támogatók: pl. Corvin Pláza stb.Budapest, 2013-02-15-én


    Dr. Hanusz Klára
    EgészségPorta Egyesület elnöke
    A projekt szakmai vezetője

icon references

PROGRAMOK

icon join

Csatlakozz!

Go to top