Az EgészségPorta Egyesület országos szervezetként olyan programok megvalósítását tűzte ki célul, amelyben szakértői támogatással mintaértéket teremt, s ennek továbbterjesztésére is vállalkozik. A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1557 „Gyermekeink egészségéért” pályázat 2013-as évre kidolgozott Egészségfejlesztési tervben Kecskemét város fejlesztése szerepel.

 

Az egészségfejlesztési terv intézményi környezetének bemutatása

Szociális ellátórendszer
A jelenlegi feladatokat egy önállóan működő és gazdálkodó intézmény – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII), valamint egy önállóan működő intézmény (idősotthon) látja el. Ellátási szerződést két civil szervezettel kötött az önkormányzat, a már az előzőekben említett Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel népkonyha és családok átmeneti otthona feladat ellátására, valamint az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával helyettes szülő ellátásra, illetve gyermekek otthont nyújtó és utógondozói ellátására.


Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátását az ESZII hét önkormányzati bölcsőde működtetésével 716 férőhelyen biztosítja. A bölcsődék kihasználtsága nagyon magas, a túltöltöttség az elmúlt 10 évben folyamatosan 130% körül alakul. A város szociális szolgáltatástervezési koncepciójában elfogadásra került a bölcsődék korszerűsítése, férőhelyeinek bővítése 2011. évtől kezdődően.


Gyermekjóléti központ
Az ESZII működteti a Gyermekjóléti Központot, melynek keretén belül gyermekjóléti szolgáltatást, illetve speciális szolgáltatásként utcai és lakótelepi szociális munkát, kórházi szociális munkát, valamint kapcsolattartási ügyeletet kell biztosítani. A gyermekjóléti szolgáltatás elsődleges feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítése. 


Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása keretében az ESZII működteti a 12 férőhelyes gyermekek átmeneti otthonát, mely 2001. decemberétől kezdődően működik. Az átmeneti otthonban az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Ellátási szerződés alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti az általa létrehozott 21 férőhelyes családok átmeneti otthonát, ahol a gyermek és szülője együttesen helyezhető el, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani a szülőtől. Ugyancsak ellátási szerződés alapján az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 5 főnek biztosít helyettes szülői ellátást.


Gyermekvédelmi szakellátás
A 2009. január 1-jén hatályba lépett rendelkezések szerint a megyei jogú városi önkormányzatnak biztosítania kell a szakellátás keretén belül az otthont nyújtó, valamint az utógondozói ellátást. Erre vonatkozóan önkormányzatunk megállapodást kötött 2010. augusztus 9-i hatállyal az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával. Az Alapítványa nevelőszülői hálózat, valamint gyermekotthoni férőhelyek fenntartásával biztosítja a Gyvt. szerinti ellátásokat.

Civil és egyházi szervezetek részvétele az intézményi ellátásokban
Az önkormányzati fenntartású szociális intézmények mellett lassan ugyan, de növekedést mutat az egyházi és nem állami fenntartású szociális szolgáltatók tevékenysége. Az sem elhanyagolható tény azonban, hogy az állami normatívák csökkenése, valamint a szigorú szakmai előírások miatt több fenntartó is megszüntette a szolgáltatást.

Teljes terv letölthető 1. rész      letölthető 2. rész

icon references

PROGRAMOK

icon join

Csatlakozz!

Go to top