csalad02009-ben készült el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve. A tervkészítést alapos helyzetelemzés, eredeti adatgyűjtés előzte meg, melynek részeként kérdőíves és fókusz csoportos felmérések készültek az ifjúság életében meghatározó intézmények, civil szervezetek, illetve az ifjúsági szervezetek, csoportok bevonásával. A vizsgálat során készült SWOT analízisben a lehetőségek között első helyen jelent meg a családi életre nevelés, házassági krízis tanácsadás. Ez a terület a cselekvési terv alapelvei között is megjelenik. A kérdőíves felmérés eredményei között is elsők között jelenik meg a nevelés - különösen az egészséges életmódra, családi életre és környezettudatos magatartásra irányuló fontossága.

A kecskeméti ifjúság körében végzett kutatásból látható, hogy miközben a fiatalok első párkapcsolati és szexuális tapasztalatai 15-16 éves korban jellemzőek, átlagosan 26-27 éves korukra tervezik a házasságkötést, első gyermekvállalást. Ez az időpont későbbi mint a hagyományosan optimálisnak tartott 21-23 éves kor. A tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tényleges családalapítás egyre gyakrabban tevődik ennél a tervezettnél is későbbi életkorra, a 30-as életévek közepére. Külön érdekesség a felmérésben, hogy tanulmányok befejezését, szülőktől való elköltözést 21-22 éves korra tervezik. A felnőtté válás legfontosabb kritériumának a szülőktől való elköltözést és második helyen a munkába állást tartják, a gyermekvállalás jóval kisebb értékkel csak 4. , míg a házasság kötés a 6. a listán

A fiatalok terveik között meghatározó jelleggel 2 gyermek szerepel (52%) három vagy több gyermekeket szeretne 20% és mindössze 10% tervez csak egy gyermeket. A tényleges adatok azonban azt mutatják, hogy a családokban az általános gyerekszám folyamatosan csökken, jelentősen növekszik az egy gyermeket nevelők száma és aránya. A jelenség arra mutat rá, hogy a fiatalok még nagyobb családot terveznek, és ha sikerülne megőrizni, megerősíteni bennük az ezirányú elköteleződést, lelkesedést, valamint segíteni őket a családalapítás rögös útján, akkor megfordíthatóak lehetnek a jelenlegi kedvezőtlen trendek.

A, programok indokoltságában szerepet játszhat az a tény is, hogy a fiatalok közel fele nem a városban képzeli az életét, ami nem kedvező a város jövőjére nézve. Ugyanakkor közösségépítő, az élethelyzetek megoldását támogató szolgáltatások biztosítása növelheti a kecskeméti élet vonzerejét, elősegítheti az otthoni családalapítást, letelepedést.

A teljes anyag